• sl
  • en

E-pošta: povprasevanje@aval.si I Tel.: 00386 5 663 79 20

V podjetju AVAL d.o.o. že vrsto let stremimo k kar najvišji stopnji avtomatizacije (digitalizacije) v procesih izmenjave in obdelave računovodskih podatkov, kateri se generirajo v pogodbenem sodelovanju med podjetjem AVAL d.o.o., kot izvajalcem pogodbenih storitev in našimi komitenti, naročniki pogodbenih storitev.

Količina digitalno obdelanih in prenesenih podatkov je v praksi odvisna od posameznega komitenta in je zelo različna. Odvisna je predvsem od interesa posameznega podjetja, naročnika naših storitev, njegove strojne in programske opremljenosti in usposobljenosti njegovih zaposlencev.

Osnovni predpogoj za kakovostno sodelovanje na digitaliziran način, je dovolj hitra internetna linija in seveda ustrezna oprema. Pomembno je tudi poudariti, da se s povečano stopnjo digitalne obdelave in izmenjave podatkov, poveča tudi odgovornost podjetja izvajalca, tako za varnost kot tudi za zaupnost podatkov, s katerimi slednji upravlja in jih arhivira v korist posameznega komitenta, naročnika storitev.

Prednosti digitalnega načina prenosa in obdelave podatkov glede na klasičen, ročni način, so predvsem manj »ročnega knjigovodskega dela«, izogib podvajanja delovnih procesov, avtomatizacija prenosov, hitrejša obdelava podatkov, možnost hitrejše in kvalitetnejše priprave podatkov za odločanje. Navedene racionalizacije, lahko posledično pomenijo tudi nižjo ceno.

V podjetju AVAL d.o.o. v okviru digitalne izmenjave in obdelave podatkov ter dokumentacije našim sedanjim in bodočim komitentom ponujamo: 

  • možnost nenehnega on-line vpogledovanja v dnevno ažurirano glavno knjigo (GKW) komitenta naročnika, ki jo za njegove potrebe vodimo v AVALo.o.,
  • možnost avtomatskega prenosa izdanih in prejetih računov,
  • možnost oblikovanja in izpisovanja vaših izdanih računov, skupaj z logotipom podjetja naročnika, na našem strežniku, v ustreznem računovodskem programu,
  • možnost plačilnega prometa, po že pripravljenih datotekah iz naših programskih aplikacij na ustrezne banke, plačilni promet lahko za potrebe vašega podjetja opravljamo tudi v našem podjetju seveda po vaših navodilih,
  • možnost knjiženja prejetih računov na našem strežniku in v ustrezni računovodski program,
  • možnost vodenja materialnega knjigovodstva za eno skladišče na našem strežniku in v ustreznem programu za materialno poslovanje,
  • možnost vodenja stroškovne ali drugih blagajn na našem strežniku in v ustreznem računovodskem programu,
  • možnost pošiljanja podatkov v zvezi z osebnimi dohodki direktno v naš program za obračunavanje slednjih.

Ne glede na to, da se bodo računovodske storitve v bodoče, v zagotovo pospešeno in še večji meri digitalizirale, se bomo v našem podjetju tudi v naprej trudili obdržati čim več živega stika s podjetji našimi komitenti, saj prav osebni oz. individualni stik lahko prinese največje dobrobiti za oba udeleženca v pogodbenem razmerju.

Naše prednosti

Strokovnost in profesionalnost

Računovodski servis Aval odlikuje odlična in izkušena ekipa, kjer smo vsi zaposleni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami. Skrbimo za motiviranost zaposlenih in nenehno izobraževanje, kar verjetno pripomore k dejstvu nimamo fluktuacije delovne sile.

Organizacija poslovanja

Smo računovodski servis srednje velikosti, zato se lahko prilagodimo skoraj vsaki racionalni potrebi. . Vsako podjetje, naša pogodbena stranka ima dve referentki. Pogodbeno delo torej poteka nemoteno, neglede na dopuste, bolniške, porodniške ali druge odsotnosti z dela.

Transparentnost

S pomočjo hitre in zanesljive programske aplikacije, vam lahko zagotavljamo tekoči vpogled v stanje in spreminjanje poslovnih dogodkov v glavni knjigi vašega podjetja 24 ur dnevno, vse dni v letu, iz katere koli lokacije , kjer je dostop do internetne povezave zagotovljen.

Varnost

Varnosti podatkov že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Pred zunanjimi napadi se branimo z dvojnim požarnim zidom in kakovostnim antivirusnim programom. Arhivske, varnostne kopije se kopirajo dnevno, na tri različne medije in štiri različne lokacije.

Zaupnost

Zavedamo se, da delamo z zelo občutljivimi podatki, zato posebno pozornost posvečamo zaupnosti podatkov in poslovni tajni zaradi česar imamo z zaposlenci in zunanjimi pogodbeniki sklenjene ustrezne, ostre pogodbene klavzule.

Biti vsak dan boljši

Razmišljanje, kako še izboljšati, biti vsak dan boljši in racionalizirati pogodbeno sodelovanje, je del našega vsakdanjega delovnega procesa. Slednjo prakso poizkušamo uveljaviti povsod tam, kjer za to obstaja interes obeh pogodbenih partnerjev.

Under line
30
+30 let izkušenj na področju računovodstva
Under line
15.
15. leto zaporedoma vpisani v katalog certificiranih računovodskih servisov
Under line
2.
2 leti zapored pridobili mednarodni standard ISAE 3402 (slo. MSZ3402)
Under line
4.
4. leto zapored pridobili potrdilo o opravljanju storitev skladno s Standardom izvajalcev Rač. storitev v Rep. Slo.

Spoštovani bralci teh vrstic, morebitni bodoči komitenti podjetja AVAL d.o.o.

V kolikor imate kakršnekoli specifične zahteve v zvezi računovodsko funkcijo v vašem podjetju, vas lepo prosimo, da nam svoja morebitna vprašanja zastavite na naš e-poštni naslov: aval.koper@siol.net ali pa nam pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca.