• sl
  • en

E-pošta: povprasevanje@aval.si I Tel.: 00386 5 663 79 20

Kako smo v računovodskem servisu AVAL d.o.o. organizirani?

Kako opravljamo storitve za sedanje in bodoče komitente?

Smo računovodski servis srednje velikosti, zato se lahko prilagodimo skoraj vsaki racionalni potrebi mikro, majhnih ali srednjih podjetij oz. s.p.-jev, za katerih računovodske in storitve davčnega svetovanja smo specializirani.

Prilagodljivost vašim zahtevam

Računovodsko in davčno dokumentacijo lahko knjižimo danes za danes ali danes za včeraj, enkrat tedensko, enkrat mesečno, če je vaš interes drugačen, se lahko prilagodimo tudi vaši drugačni želji. Pomembno je , da je dokumentacija pripravljena v skladu z dogovorom med obema partnerjema in prinesena v dogovorjenem roku.

Hitrost in transparentnost

S pomočjo hitre in zanesljive programske aplikacije, vam lahko zagotavljamo nenehen vpogled v stanja in spreminjanje poslovnih dogodkov v glavni knjigi vašega podjetja 24 ur dnevno, vse dni v letu, iz katere koli lokacije , kjer je dostop do internetne povezave zagotovljen.

Maksimalna varnost aktualnih in arhivskih podatkov

Pogodbene storitve v podjetju AVAL d.o.o. opravljamo natančno, strokovno in zakonito. Varnosti  in zaupnosti lastnih podatkov in podatkov naših komitentov, s katerimi upravljamo v našem podjetju, že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Pred zunanjimi napadi se branimo z dvojnim požarnim zidom in kakovostnim antivirusnim programom.

Arhivske varnostne kopije se v podjetju Aval d.o.o. se generirajo dnevno na tri različne medije ter štiri različne lokacije. Arhivski podatki so tako v času prenosa, kot tudi v arhivskih medijih varovani z zapletenimi kodnimi sistemi.

Zanesljivost

V podjetju AVAL d.o.o. smo organizirani tako, da vsako podjetje, našo pogodbeno stranko obvladata dve referentki. Pogodbeno delo torej poteka nemoteno, neglede na dopuste, bolniške, porodniške ali druge odsotnosti z dela. Starostna struktura zaposlenih je postavljena tako, da so v podjetju zaposleni strokovnjaki s 5 let delovnih izkušenj, kakor tudi tisti z več kot 20 leti izkušenj v računovodski dejavnosti. Prav vsi zaposleni imajo tudi ustrezno strokovno izobrazbo. Vse napisano seveda zagotavlja varnost in trajno kakovost računovodske ter davčne funkcije sedanjim in bodočim komitentom podjetja Aval d.o.o..

Zaupnost in diskretnost

Veliko pozornost posvečamo tudi zaupnosti podatkov in poslovni tajni, zaradi česar imamo z zaposlenci in zunanjimi pogodbeniki sklenjene ustrezne, ostre pogodbene klavzule. Ob podpisu pogodbe, vsako podjetje nova pogodbena stranka pridobi ustrezno šifro, s katero označujemo vse fascikle, izpise in ostalo dokumentacijo, tudi programi glavnih knjig in ostala programska orodja so opremljena s šiframi posameznih podjetij; v naših pogovorih znotraj podjetja uporabljamo v pogodbi določene šifre za posamezno podjetje.

Stabilno, varno in zanesljivo sodelovanje. Brez stresa in zastojev.

Vse do sedaj zapisano zagotavlja, da računovodska in davčna funkcija, ki jo v našem podjetju opravljamo za naše komitente, poteka stabilno brez stresov in zastojev. Seveda za takšno, torej kakovostno medsebojno sodelovanje, potrebujemo tudi pri vas , naših komitentih, dovolj strokovne in zavzete sodelavce, ki jih, v kolikor za to obstaja obojestranski interes, lahko tudi primerno usposobimo.

Biti vsak dan boljši. Vsak dan našim strankam olajšati poslovanje.

Razmišljanje, kako še izboljšati in racionalizirati pogodbeno sodelovanje, je del našega vsakdanjega delovnega procesa. Slednjo prakso poizkušamo uveljaviti povsod tam, kjer za to obstaja interes obeh pogodbenih partnerjev. V začetku leta 2015 smo v podjetju AVAL D.O.O. z nekaterimi našimi naprednejšimi komitenti začeli uvajati nov, modernejši način obdelave in izmenjave računovodskih podatkov. Ta pristop smo poimenovali »računovodske storitve z digitalno obdelavo in izmenjavo podatkov so lahko cenejše in hitrejše«.

Naše prednosti

Strokovnost in profesionalnost

Računovodski servis Aval odlikuje odlična in izkušena ekipa, kjer smo vsi zaposleni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami. Skrbimo za motiviranost zaposlenih in nenehno izobraževanje, kar verjetno pripomore k dejstvu nimamo fluktuacije delovne sile.

Organizacija poslovanja

Smo računovodski servis srednje velikosti, zato se lahko prilagodimo skoraj vsaki racionalni potrebi. . Vsako podjetje, naša pogodbena stranka ima dve referentki. Pogodbeno delo torej poteka nemoteno, neglede na dopuste, bolniške, porodniške ali druge odsotnosti z dela.

Transparentnost

S pomočjo hitre in zanesljive programske aplikacije, vam lahko zagotavljamo tekoči vpogled v stanje in spreminjanje poslovnih dogodkov v glavni knjigi vašega podjetja 24 ur dnevno, vse dni v letu, iz katere koli lokacije , kjer je dostop do internetne povezave zagotovljen.

Varnost

Varnosti podatkov že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Pred zunanjimi napadi se branimo z dvojnim požarnim zidom in kakovostnim antivirusnim programom. Arhivske, varnostne kopije se kopirajo dnevno, na tri različne medije in štiri različne lokacije.

Zaupnost

Zavedamo se, da delamo z zelo občutljivimi podatki, zato posebno pozornost posvečamo zaupnosti podatkov in poslovni tajni zaradi česar imamo z zaposlenci in zunanjimi pogodbeniki sklenjene ustrezne, ostre pogodbene klavzule.

Biti vsak dan boljši

Razmišljanje, kako še izboljšati, biti vsak dan boljši in racionalizirati pogodbeno sodelovanje, je del našega vsakdanjega delovnega procesa. Slednjo prakso poizkušamo uveljaviti povsod tam, kjer za to obstaja interes obeh pogodbenih partnerjev.

Under line
30
+30 let izkušenj na področju računovodstva
Under line
15.
15. leto zaporedoma vpisani v katalog certificiranih računovodskih servisov
Under line
2.
2 leti zapored pridobili mednarodni standard ISAE 3402 (slo. MSZ3402)
Under line
4.
4. leto zapored pridobili potrdilo o opravljanju storitev skladno s Standardom izvajalcev Rač. storitev v Rep. Slo.

Spoštovani bralci teh vrstic, morebitni bodoči komitenti podjetja AVAL d.o.o.

V kolikor imate kakršnekoli specifične zahteve v zvezi računovodsko funkcijo v vašem podjetju, vas lepo prosimo, da nam svoja morebitna vprašanja zastavite na naš e-poštni naslov: aval.koper@siol.net ali pa nam pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca.