• sl
  • en

E-pošta: povprasevanje@aval.si I Tel.: 00386 5 663 79 20

V podjetju AVAL d.o.o. vam ponujamo naslednje storitve na področju obračunavanja osebnih dohodkov in ostalih prejemkov:

  • spremljamo zakonodajo s področja osebnih dohodkov in ostalih prejemkov ter svetujemo v zvezi s slednjimi,
  • obračunavamo osebne dohodke, regrese za letne dopuste, 13. plače, božičnice, nagrade, skladno z dogovorom,
  • obračunavamo pogodbe o delu, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, prokuri, avtorske honorarje, in ostale prejemke fizičnih oseb,
  • pripravljamo morebitne vloge za refundacije boleznin, izpolnjujemo obrazce za kredite delavcev, kakor tudi ostale zadeve izhajajoče iz  naslova obremenitev ali drugačnih potrebnih dokazil  v zvezi z osebnimi dohodki zaposlenih, 
  • skladno v dogovoru s zainteresiranim komitentom, lahko za posamezna podjetja opravljamo samo obračune plač in ostale prejemke,
  • sodelujemo in zastopamo naše komitente v inšpekcijskih postopkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • izvedemo prijave , odjave in druge statusne spremembe novo ali že zaposlenih delavcev na ZZZS preko E-vem točke.

Skladno z vašimi potrebami, lahko za posamezno podjetje opravljamo tudi samo obračun osebnih dohodkov in ostalih prejemkov.

Naše prednosti

Strokovnost in profesionalnost

Računovodski servis Aval odlikuje odlična in izkušena ekipa, kjer smo vsi zaposleni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami. Skrbimo za motiviranost zaposlenih in nenehno izobraževanje, kar verjetno pripomore k dejstvu nimamo fluktuacije delovne sile.

Organizacija poslovanja

Smo računovodski servis srednje velikosti, zato se lahko prilagodimo skoraj vsaki racionalni potrebi. . Vsako podjetje, naša pogodbena stranka ima dve referentki. Pogodbeno delo torej poteka nemoteno, neglede na dopuste, bolniške, porodniške ali druge odsotnosti z dela.

Transparentnost

S pomočjo hitre in zanesljive programske aplikacije, vam lahko zagotavljamo tekoči vpogled v stanje in spreminjanje poslovnih dogodkov v glavni knjigi vašega podjetja 24 ur dnevno, vse dni v letu, iz katere koli lokacije , kjer je dostop do internetne povezave zagotovljen.

Varnost

Varnosti podatkov že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Pred zunanjimi napadi se branimo z dvojnim požarnim zidom in kakovostnim antivirusnim programom. Arhivske, varnostne kopije se kopirajo dnevno, na tri različne medije in štiri različne lokacije.

Zaupnost

Zavedamo se, da delamo z zelo občutljivimi podatki, zato posebno pozornost posvečamo zaupnosti podatkov in poslovni tajni zaradi česar imamo z zaposlenci in zunanjimi pogodbeniki sklenjene ustrezne, ostre pogodbene klavzule.

Biti vsak dan boljši

Razmišljanje, kako še izboljšati, biti vsak dan boljši in racionalizirati pogodbeno sodelovanje, je del našega vsakdanjega delovnega procesa. Slednjo prakso poizkušamo uveljaviti povsod tam, kjer za to obstaja interes obeh pogodbenih partnerjev.

Under line
30
+30 let izkušenj na področju računovodstva
Under line
15.
15. leto zaporedoma vpisani v katalog certificiranih računovodskih servisov
Under line
2.
2 leti zapored pridobili mednarodni standard ISAE 3402 (slo. MSZ3402)
Under line
4.
4. leto zapored pridobili potrdilo o opravljanju storitev skladno s Standardom izvajalcev Rač. storitev v Rep. Slo.

Spoštovani bralci teh vrstic, morebitni bodoči komitenti podjetja AVAL d.o.o.

V kolikor imate kakršnekoli specifične zahteve v zvezi računovodsko funkcijo v vašem podjetju, vas lepo prosimo, da nam svoja morebitna vprašanja zastavite na naš e-poštni naslov: aval.koper@siol.net ali pa nam pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca.