• sl
  • en

E-pošta: povprasevanje@aval.si I Tel.: 00386 5 663 79 20

Storitve na področju zajemanja in odvoda davkov:

  • obračunavamo in izračunavamo ter vodimo vse potrebne evidence za davek na dodano vrednost in za ostale zakonsko predpisane davščine,
  • tekoče obveščamo FURS z davčnimi obveznostmi naših pogodbenikov,
  • pripravljamo ustrezne obrazce in plačujemo davčne obveznosti skladno z dogovorom med pogodbenikoma,
  • pripravimo in na E- Davke oddamo DDV-O in rekapitulacijska poročila po postopku 42,
  • kontaktiramo s FURS, po pooblastilu naših komitentov in rešujemo zadeve povezane z davščinami, pogodbenike povratno obveščamo z dogovorjenim,
  • tekoče povratno obveščamo naše komitente z izračunanimi davčnimi obveznostmi,
  • operativno sodelujemo v inšpekcijskih postopkih FURS, skladno z dogovorom in danimi pooblastili naših pogodbenikov,
  • v portalu e-davki  lahko  za naše komitente, pogodbene stranke,  prevzemamo odložena sporočila FURS in jih o tem obveščamo ter po potrebi oz. dogovoru predlagamo rešitve,
  • v primeru potrebe po storitvah davčnega svetovanja prosimo preberite naslednji zavihek.

V kolikor ste zainteresirani tudi za naše kakovostne storitve davčnega svetovanja, si prosimo preberite tudi zavihek »davčno svetovanje«.

Naše prednosti

Strokovnost in profesionalnost

Računovodski servis Aval odlikuje odlična in izkušena ekipa, kjer smo vsi zaposleni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami. Skrbimo za motiviranost zaposlenih in nenehno izobraževanje, kar verjetno pripomore k dejstvu nimamo fluktuacije delovne sile.

Organizacija poslovanja

Smo računovodski servis srednje velikosti, zato se lahko prilagodimo skoraj vsaki racionalni potrebi. . Vsako podjetje, naša pogodbena stranka ima dve referentki. Pogodbeno delo torej poteka nemoteno, neglede na dopuste, bolniške, porodniške ali druge odsotnosti z dela.

Transparentnost

S pomočjo hitre in zanesljive programske aplikacije, vam lahko zagotavljamo tekoči vpogled v stanje in spreminjanje poslovnih dogodkov v glavni knjigi vašega podjetja 24 ur dnevno, vse dni v letu, iz katere koli lokacije , kjer je dostop do internetne povezave zagotovljen.

Varnost

Varnosti podatkov že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Pred zunanjimi napadi se branimo z dvojnim požarnim zidom in kakovostnim antivirusnim programom. Arhivske, varnostne kopije se kopirajo dnevno, na tri različne medije in štiri različne lokacije.

Zaupnost

Zavedamo se, da delamo z zelo občutljivimi podatki, zato posebno pozornost posvečamo zaupnosti podatkov in poslovni tajni zaradi česar imamo z zaposlenci in zunanjimi pogodbeniki sklenjene ustrezne, ostre pogodbene klavzule.

Biti vsak dan boljši

Razmišljanje, kako še izboljšati, biti vsak dan boljši in racionalizirati pogodbeno sodelovanje, je del našega vsakdanjega delovnega procesa. Slednjo prakso poizkušamo uveljaviti povsod tam, kjer za to obstaja interes obeh pogodbenih partnerjev.

Under line
30
+30 let izkušenj na področju računovodstva
Under line
15.
15. leto zaporedoma vpisani v katalog certificiranih računovodskih servisov
Under line
2.
2 leti zapored pridobili mednarodni standard ISAE 3402 (slo. MSZ3402)
Under line
4.
4. leto zapored pridobili potrdilo o opravljanju storitev skladno s Standardom izvajalcev Rač. storitev v Rep. Slo.

Spoštovani bralci teh vrstic, morebitni bodoči komitenti podjetja AVAL d.o.o.

V kolikor imate kakršnekoli specifične zahteve v zvezi računovodsko funkcijo v vašem podjetju, vas lepo prosimo, da nam svoja morebitna vprašanja zastavite na naš e-poštni naslov: aval.koper@siol.net ali pa nam pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca.